Sbor dobrovolných hašičů Kladruby

Dobrovolní hasiči Kladruby

Odkaz na stránky https://sdhkladruby.hasicovo.cz/

Historie českého Hasičského sboru obce Kladruby začíná v době před druhou světovou válkou. Český hasičský sbor obce byl založen v roce 1937. Již v té době v obci pracoval německý hasičský sbor, který zde působil od roku 1898. Po válce byla hasičská činnost v obci obnovena v roce 1945.

Členská základna se postupně rozrůstala a v roce 1950 měla 18 členů a v roce 1973 již bylo ve sboru registrováno 59 členů, včetně jedné ženy. V zájmovém kroužku zřízeném při hasičském sboru 11 dětí.

V průběhu let 1948 až 2005 se v čele sboru vystřídalo několik starostů, předsedů a velitelů. Jmenujme: starostové – Josef Zíma, Jaromír Kratochvíl, Ladislav Polcar; předseda – Alois Čála, František Mixon, Zdeněk Klement; velitel – František Vácha, Alois Čála, Karel Týče, Rudolf Pische, Josef Adamka, Jan Katrnič, Václav Škoda, Ladislav Polcar, Per Schelzig, Stanislav Salač.

Největšího rozkvětu dosahuje hasičský sbor v 70tých a v první polovině 80tých let.

V roce 1973 požárníci zahájili přestavbu stodoly na požární zbrojnici. 58 členů organizace odpracovalo dohromady 1 581 brigádnických hodin. V této akci byli pro hasiče oporou Jan Katrnič, Zdeněk Klement, Josef Lukáč a František Svědínek ml.

V této době je základna Dobrovolných hasičů tak silná, že začíná vytvářet požární družstvo, které trénuje na soutěže. V roce 1976 se poprvé účastní okrskové soutěže v Duchově. Následují další v Krupce a Srbicích. O rok později družstvo, jako nováček, v soutěžích vybojovalo 17. místo ( z 32 požárních družstev) v okresní soutěži Krupský pohár. V následující letech se družstvo stále účastní na soutěžích Krupský pohár, Srbický pohár a Sobědružská zlatá přilba.

Křest ohněm prodělali požárníci v roce 1978 při požáru v chemickém závodě Velvěty.

V prosinci 1983 dostávají hasiči Emil Katrnič a Ota Novák ocenění Medaile za 20 let práce v SPO. Alois Beer, Jaroslav Groulik a Josef Hrádek dostávají Medaili za 30 let práce v SPO. V prosinci 1984 dostává 7 požárníků družstva odznak Vzorný požárník 3. stupně.

Začátkem roku 1985 dochází k rozpadu soutěžního družstva. Nové družstvo již do současnosti nevzniklo. Hasiči se však stále scházejí a udržují výjezdovou jednotku.

Po celou dobu existence sboru jeho členové aktivně spolupracují na akcích spojených se životem obce. V letech 1985 a 1986 členové pomáhali při obnově obecní kanalizace a údržbě dětského hřiště. Od roku 2001 pořádají společně s ostatními organizacemi působícími v obce oslavy mezinárodních dní dětí, veselic stavění máje a pálení čarodějnic.

V současnosti má základna hasičů 19 členů a v jejím vybavení je požární vozidlo CAS-25 a dvě čerpadla.