Úřední deska

úklid lesa po těžbě

Úklid lesa po provedené těžbě. Cena dřeva se rovná ceně za úklid. Zájemci o úklid, zasílejte žádost na kladruby@volny.cz. Žádost musí obsahovat: Jméno a příjmení zájemce, bydliště, telefonní kontakt. Úklid bude možné provádět vždy na vyznačeném prostoru lesním hospodářem. Tel: 417 539 816, 721 000 403.