Úřední deska

úklid lesa po těžbě

Úklid lesa po provedené těžbě. Cena dřeva se rovná ceně za úklid. Zájemci o úklid, zasílejte žádost na Obec Kladruby, Kladruby č.p. 29, 415 01 Teplice emailem, osobně nebo poštou. Žádost musí obsahovat: Jméno a příjmení zájemce, trvalé bydliště, popř. doručovací adresu, telefonní kontakt. Úklid bude možné provádět vždy na vyznačeném prostoru lesním hospodářem. Tel: 417 539 816, 721 000 403, e-mail:kladruby@volny.cz.