Úřední deska

Odečty elektroměrů Kladruby

více

Elektronická dražba Kladruby č.p. 5

více

Přerušení dodávky elektřiny 21.8.2020

více

Volby do zastup.krajů-konání voleb

více

Volby do zastup. krajů-sídlo okrsku

více

KÚÚK odbor ŽP a zemědělství

více

Ministerstvo zemědělství kůrovec III

více

Ústecký kraj VV OOP územní rozvoj

více

Krajská hyg.stanice mimořádné opatření COVID-19

více

Prodej dřeva, úklid lesa po těžbě

více

Oznámení o schválení Závěrečného účtu 2019

více

Oznámení o schválení rozpočtových změn 2020

více

Pojízdná prodejna v Kladrubech

více

Ministerstvo zemědělství - kůrovec II

více

Oznámení o schválení rozpočtu 2020 Kladruby

více

Ministerstvo zemědělství - kůrovec I

více

Ministerstvo zemědělství - lesy

více

Úřad pro zastupování státu ve věci majetkových

více

Veřejná zakázka smlouva o dílo Rekonstrukce chodníků v obci Kladruby - chodník č.1

více

Oznámení o schválení Střednědobého výhledu rozpočtu

více

Veřejná zakázka smlouva o dílo Stavební úpravy komunikace Kladruby

více

Veřejná zakázka smlouva o dílo Zpracování územního plánu Kladruby

více
Úřední deska - archiv změn