Archiv
Záměr prodeje pozemků k.ú. Nová Ves u Teplic více
Pozvánka na 5. zasedání Zastupitelstva obce Kladruby více
Pozvánka na 5. zasedání Zastupitelstva obce Kladruby více
Návrh OZV o místním poplatku za odkládání odpadu od 1.1.2024 více
Návrh OZV o místním poplatku za odkládání odpadu od 1.1.2024 více
Návrh rozpočtu obce Kladruby na rok 2024 více
Návrh rozpočtu obce Kladruby na rok 2024 více
Návrh OZV o místním poplatku ze psů od 1.1.2024 více
Návrh OZV o místním poplatku ze psů od 1.1.2024 více
Záměr pronájmu části ppč.861 k.ú. Nová Ves u Teplic, 109 m2 více
Pozvánka na 4. zasedání Zastupitelstva obce Kladruby více
Záměr prodeje ppč.830/4 k.ú. Kladruby u Teplic více
Pozvánka na 3.zasedání Zastupitelstva obce Kladruby více
Záměr prodeje ppč.862/4 k.ú. Nová Ves u Teplic více
Návrh zprávy o uplatňování ÚP Kladruby - projednávání více
Návrh Závěrečného účtu 2022 Obce Kladruby více
Záměr prodeje části ppč.88/23, 9m2 více
Pozvánka na 2.zasedání Zastupitelstva obce Kladruby více
Návrh rozpočtu 2023 více
Návrh Střednědobého výhledu rozpočtu 23-25 více
Záměr prodeje ppč. 292 více
Zveřejnění záměru pronájmu části pozemku 415/7 více
Zveřejnění záměru pronájmu pozemku 417/19 více
Oznámení o schválení Závěr.účtu 2021 Kladruby více
Pozvánka na 17. zasedání Zastupitelstva obce Kladruby více
Návrh Závěrečný účet 2021 Obec Kladruby více
Pozvánka na 16. zasedání Zastupitelstva obce Kladruby více
Pozvánka na 15. zasedání Zastupitelstva obce Kladruby více
Návrh rozpočtu na rok 2022 Obce Kladruby více
Pozvánka na 14. zasedání Zastupitelstva obce Kladruby více
Návrh Obecně závazné vyhlášky více
Záměr pronájmu části pozemku 861 Nová Ves více
Záměr pronájmu pozemku 1/1 Kladruby více
Pozvánka na 13. zasedání Z.O. Kladruby více
OZV-poplatek za odpad více
Záměr pronájmu pozemků-orná půda více
Pozvánka na 12. ZZO Kladruby více
návrh Obecné závazné vyhlášky o místním poplatku (odpad) více
Pozvánka 11. ZZO Kladruby více
Návrh Střednědobého výhledu rozpočtu Kladruby 2022-2023 více
návrh Závěrečný účet 2020 Kladruby více
Oznámení o schválení rozpočtových změn 2020 více
Obecně závazná vyhláška 1/2020 více
Návrh Obecně závazné vyhlášky - nakládání s odpady více
Návrh rozpočtu Obce Kladruby 2021 více
Pozvánka na 10. zasedání ZO Kladruby více
Obec Kladruby Pozvánka na 9. zasedání Zastupitelstva více
Oznámení o schválení Závěrečného účtu 2019 více
Zveřejnění záměru prodeje pozemku č.852/2 Kladruby více
Pozvánka na 8. zasedání Zastupitelstva obce Kladruby
návrh Závěrečný účet 2019 Obce Kladruby více
Oznámení o schválení rozpočtových změn 2019 více
VV návrhOOP více
Záměr pronájmu pozemku p.č.417/19 Kladruby více
Pozvánka na veřejné 7. zasedání ZO Kladruby více
1/2019 Obecně závazná vyhláška odpady více
2/2019 Obecně závazná vyhláška poplatek odpad více
3/2019 Obecně závazná vyhláška poplatek psi více
Pozvánka na 6. ZZO Kladruby více
Návrh rozpočtu 2020 Kladruby více
Záměr pronájmu pozemku více
Pozvánka na 5. zasedání ZO Kladruby více
Zveřejnění záměru pronájmu pozemku více
Oznámení o schválení Závěrečného účtu 2018 Obce Kladruby více
Záměr prodeje více
Pozvánka na 4. zasedání Zastupitelstva obce Kladruby více
Návrh Závěrečný účet obce Kladruby 2018 více
Pozvánka na 3. zasedání ZZO Kladruby více
Pozvánka na 2.zasedání Zastupitelstva obce Kladruby více
Oznámení o schválení rozpočtových změn 2018 více
návrh rozpočtu 2019 Obce Kladruby více
Pozvánka na 1. zasedání Zastupitelstva obce Kladruby více
Informace o konání ustavujícího zasedání ZO Kladruby více
Výsledky voleb do zastupitelstva obce Kladruby více
VV OOP Územní plán Kladruby více
Zveřejnění záměru pronájmu více
Pozvánka na 22. zasedání ZZO více
Oznámení o schválení Závěrečného účtu 2017 Obce Kladruby více
Záměr pronájmu části pozemku č.88/7 více
Záměr pronájmu pozemku ppč.407/1 více
Pozvánka na ZO Kladruby více
Návrh Závěrečného účtu Obce Kladruby 2017 více
Veřejná vyhláška Územní plán Kladruby více
Obecně závazná vyhláška 1/2018 více
Pozvánka na 20. ZZO Kladruby více
Oznámení o schválení rozpočtových změn 2017 více
Pozvánka na 19. zasedání Zastupitelstva obce Kladruby více
Obec Kladruby Návrh rozpočtu na rok 2018 více
Pozvánka na 18.zasedání Zastupitelstva obce Kladruby více
Zveřejnění záměru prodeje více
Zveřejnění záměru prodeje části pozemku více
Pozvánka na veřejné 16. ZZO Kladruby více
Návrh Střednědobý výhled rozpočtu 2018-2022 více
Návrh Závěrečného účtu 2016 Obce Kladruby více
Pozvánka na 15. zasedání Zastupitelstva obce Kladruby více
Oznámení o schválení Střednědobého výhledu rozpočtu více
Veřejná zakázka smlouva o dílo Stavební úpravy komunikace Kladruby více
Veřejná zakázka smlouva o dílo Stavební úpravy komunikace Kladruby více
Veřejná zakázka smlouva o dílo Zpracování územního plánu Kladruby více
Veřejná zakázka smlouva o dílo Zpracování územního plánu Kladruby více
Výzva k podání nabídky "ČOV Kladruby - navýšení kapacity" více
Pozvánka na 1. zasedání Zastupitelstva obce Kladruby více
Ustavující zasedání Zastupitelstva obce Kladruby více
Pozvánka na 18. zasedání Zastupitelstva obce Kladruby více
Archiv - archiv změn