Úřední deska

Prodej dřeva

Zastupitelstvo obce Kladruby na svém zasedání dne 14.9.2020 usnesením č. 116/2020 schválilo prodej vytěženého dřeva z obecního lesa směr Lbín za cenu 300 Kč/m3 . Odvoz dřeva je na náklady zájemce.

Zájemci o dřevo zasílejte žádost na Obecní úřad Kladruby, Klaruby 29, 415 01 Kladruby u Teplic emailem,osobně nebo poštou. Žádost musí obsahovat: Jméno a příjmení zájemce, trvalé bydliště, popř. doručovací adresu, telefonní kontakt, množství dřeva v m3 .