Úřední deska

Prodej dřeva 100Kč/m3

Zastupitelstvo obce Kladruby na svém zasedání dne 24.3.2021 usnesením č. 146/2021 schválilo prodej vytěženého dřeva z obecního lesa směr Lbín za cenu 100 Kč/m3 . Odvoz dřeva je na náklady zájemce.

Zájemci o dřevo zasílejte žádost email Kladruby@volny.cz. Žádost musí obsahovat: Jméno a příjmení zájemce, bydliště, telefonní kontakt, množství požadovaného dřeva v m3 .