Úřední deska

Poplatek odpad do 30.9.

Blíží se splatnost poplatku za odpad 30. září 2021.

Částka 450 Kč/osoba, dům, zahrada.

Č.ú. 8228501/0100, variabilní symbol: číslo domu nebo parcely.