Úřední deska

Oznámení o schválení rozpočtu 2021 Kladruby

Dne 14.12.2020 na 10. zasedání Zastupitelstva obce Kladruby usnesením č. 130/2020 byl schválen Rozpočet Obce Kladruby na rok 2021.

Informace o rozpočtu jsou na www.kladrubyuteplic.cz v sekci rozpočet a v listinné podobě k nahlédnutí na Obecním úřadě v Kladrubech.