Usnesení ZO
Usnesení jsou k nahlédnutí na Obecním úřadu v Kladrubech.